Day: April 23, 2016

Some 5054a users complaint that their VAS 5054A ODIS update interface always pops up, and here is the useful solution to turn off the update sreen, which works for ODIS 3.01 or ODIS 2.2.4. Update – Invoeren van configuratiegegevens … Met de update kunt u de onderdelen van het Programma bijwerken (Update – Entering configuration…

site by bcz